Regulamin funkcjonowania szkoły w trakcie pandemii COVID-19 powstał na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEiN. Wytyczne zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli po powrocie do stacjonarnej pracy szkół i placówek oświatowych. Są w nich zawarte rekomendacje o charakterze ogólnym i szczegółowym. W wytycznych podkreślono również, że po długotrwałym okresie nauki zdalnej działania w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego należy łączyć z dbałością o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

Załączniki:
Pobierz plik (ALO_2021_Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie pandemii (02-08-2021).pdf)Regulamin funkcjonowania szkoły[ ]600 kB